11) VRIENDENDIENST ONDERZOEKER

 

Na de eerste kennismaking met deze onderzoeker, naar eigen zeggen oprichter Treasury-Desk Rabobank Nederland, stond al snel vast dat hij, indien hij zou aanvangen met het onderzoek, precies wist waar de onregelmatigheden in de administratie te vinden waren.

 

Na een lang gesprek wilde hij in eerste instantie bedenktijd en is hij naar eigen zeggen in overleg gegaan met tal van overheden waarna hij heeft aangegeven: ‘ik wil proberen de deksel van een beerput te lichten maar ik kan dat niet alleen’, dit vanwege het feit dat ik niet de autoriteit ben om indien er strafbare feiten zijn gepleegd actie te kunnen ondernemen.

 

De reden dat hij toch begonnen is met het onderzoek was mede omdat hij de gesprekken met de diverse overheden als positief had ervaren.

 

Arthur Volgers is naar eigen zeggen de oprichter van de Treasury - Desk van Rabobank Nederland, hij weet als geen ander hoe een Swap of Derivaat werkt. Toch duurde het geruime tijd voor hij concludeerde dat de Swapcontracten niet deugdelijk waren en in werkelijkheid niet konden bestaan (zie hoofdstuk 1 Renteswaps en Derivaten) omdat rekeningafschriften en Swapcontracten op ogenschijnlijk ‘authentiek’ Rabobank briefpapier waren afgedrukt was dit zelfs hem niet  opgevallen.

 

De enige manier om met zekerheid te kunnen vaststellen of telefonische overboekingen, boekingen conform afspraak, betalingen, spoedoverboekingen, betaalde facturen, ontvangen factuurbetalingen en pinaanslagen, aflossingen ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden is met behulp van de bankadministratie, de informatie van de zogeheten tussenrekeningen. (zie hoofdstuk 3 ‘Gemanipuleerde’ rekeningafschriften)

Nogmaals, een authentiek rekeningafschrift is slechts een klein deel van het bewijs (25%).

 

Tenminste vier keer heeft onderzoeker Arthur Volgers de Rabobank gevraagd om onze bankrekeningen te spiegelen, dat wil zeggen dat alle mutaties kunnen worden nagelopen zodat bij eventuele controle van de tussenrekeningen exact dezelfde hoeveelheid mutaties en bedragen voorkomen als op de rekeningafschriften.

 

De eerste keer is er zelfs een door de Rechtbank gecertificeerde onafhankelijk onderzoeker met ons meegegaan die zijn voornemen om te onderzoeken heeft uitgeschreven en aan de Rabobank heeft toegestuurd.

 

Wat duidelijk is, is dat accountant M.J. den Boer in bescherming wordt genomen door de Rabobank.

 

In de jaren vlak voor en tijdens de aankoop, de verbouwing en verhuizing naar onze nieuwe winkel op het industrieterrein staan er forse verliezen in de jaarrekeningen mede door telefonische overboekingen en betalingen ‘conform afspraak’ waar wij geen opdracht voor hebben gegeven.

 

Vreemd genoeg was er wel geld om deze bedragen over te boeken, ondanks de verliezen die daarmee gegenereerd zouden worden.

 

Accountant M.J. den Boer maakte zich nooit zorgen als ik meldde dat ik het gevoel had dat er geld weglekte, dan zei hij telkens om ons gerust te stellen: ‘Het gaat echt hartstikke goed, maak je maar niet druk om je administratie, gaan jullie maar lekker verkopen’.

 

Wat onderzoeker Volgers goed heeft gedaan is dat hij tenminste vier keer aan de Rabobank heeft aangegeven dat er € 885.000,-- verdwenen is, alleen al in het Boekjaar 2009.

 

CONCLUSIE

 

Wat voor iedereen belangrijk is om te weten, is dat wanneer er in één jaar een afwijking zit, dat het vanwege de opvolgende saldi aannemelijk is dat in álle jaarrekeningen vanaf 2000 t/m 2009 maar ook in de periode 2010 t/m 2014 eveneens die afwijking zit. Het enige voorbehoud wat gemaakt moet worden is dat de jaarrekeningen elkaar moeten opvolgen wat bij ons het geval is …..!!!

 

Op 15 feb. 2018 om 11:26 heeft <arthurvolgers@gmail.com> <arthurvolgers@gmail.com> het volgende geschreven:

 

Ik geef het toe, zijn accountant, notaris, makelaar, en het netwerk van profiteurs zijn een samenhangende criminele organisatie. En die doen nog veel meer smerige zaakjes op Texel. Daar valt niets aan af te doen en de Rabobank Texel heeft het bewijs in haar boeken en heeft ondanks alle onze inzet met de hulp van advocaten, onderhandelen, dreigen met Kort Geding, inzet van FIOD en CRI, geen medewerking willen geven aan het spiegelen van haar bank- en kredietadministratie. Daarmee kunnen wij geen bewijslast leveren en bloed de zaak dood. De boeven gaan vrij.

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide