8) METHODIEK EN SAMENSPANNING

 

Bij de overgang van ons winkelpand naar het industrieterrein had de totale hypotheek plus/minus € 665.000,- moeten zijn waarbij de maximale hypotheekinschrijving € 800.000,- mogen zijn conform de wettelijk vastgestelde regels voor hypotheekinschrijvingen.

 

Tijdens een bezoek aan de Texelse Notaris voor de inschrijving van de hypotheek viel mij op dat er € 2.000.000,- werd ingeschreven; terwijl dit een bedrag van rond de €665.000,- had moeten zijn. Vragen hierover werden niet door de notaris maar door Rabobank medewerker Wim van der Wal beantwoord met ‘Het is heel erg handig omdat je bij een eventuele verhoging niet weer langs de Notaris hoeft te gaan, ook betaal je geen rente over het bedrag van de verhoogde inschrijving en indien er een extra krediet nodig is dan is dit reeds afgedekt in de hypotheekakte’. Het is misschien wel handig maar niet toegestaan !!!

 

Tevens werd er zonder specificatie een aflossingsboete van € 22.500,-- in de resthypotheek van het oude winkelpand verwerkt . Als er al sprake zou zijn van een boete, wat zeer ongebruikelijk is bij de verkoop van een pand, dan zou deze in ieder geval onderbouwd en apart vermeld moeten worden. Ook zou er een aflossingsnota aan het document van de notaris moeten zijn bijgevoegd.

Vanwege het feit dat er sprake was van een titelgebrek (een foutieve omschrijving in de overdrachtsakte), is er door de koper van ons oude pand bij de overdracht € 200.000,-- op de derdenrekening van de notaris gezet totdat het titelgebrek was hersteld.

 

Nadat deze onduidelijkheid was opgelost had de Texelse Notaris de € 200.000,- moeten overmaken naar onze bankrekening. De notaris heeft zonder opgave van redenen het restant overgemaakt aan Rabobank NHN.

De Rabobank weigert vervolgens het bewijs te leveren dat dit bedrag van €200.000,- daadwerkelijk van onze nieuwe hypotheek is afgetrokken. Deze specifieke vraag werd beantwoord met ‘Dat kun je gerust van ons aannemen’ sprak Jos van Blokland van de Rabobank NL, precies deze tekst gebruikte hij ook als antwoord over het Obligo (tegoed) van € 52.475,-- van onze eerste Renteswap.

 

De oude winkelvoorraad die wij uitverkocht hebben had een inkoopwaarde van €325.000,--. De startvoorraad in ons nieuwe winkelpand had een inkoopwaarde van €145.000,--. Van de opbrengst van de oude voorraad hadden we makkelijk de nieuwe voorraad kunnen aanschaffen, dit omdat de oude voorraad met marge is verkocht. Dit was helaas niet mogelijk.

 

ADVOCAAT 1

Brief 1 met strekking moest van tafel, anders een direct faillissement. Geen enkele vraag is beantwoord, kosten ca. € 40.000.-.

 

ADVOCAAT 2

Advocaat 2 met strekking wordt geïntimideerd en alle vragen blijven onbeantwoord.

De Texelgroep, een groep van ‘slachtoffers’, wordt onder druk van faillissementen door medewerkers van Rabobank NHN uit elkaar gehaald en apart bezocht en geïntimideerd.

 

 

METHODIEK BANKENSYSTEEM

 

Even een korte maar krachtige uitleg over hoe het bankensysteem werkt: Geld komt uit het niets; Men tikt een getal of bedrag in op een toetsenbord van de bankcomputer en er is een schuld geboren !

 

 

WERKWIJZE OVERBOEKINGEN

 

Wanneer je alle mutaties spiegelt zullen fouten direct duidelijk zijn.

In bovenstaande tabel is heel duidelijk dat er een percentage van iedere mutatie afgeroomd wordt en verdwijnt naar …..

Wanneer om de gegevens van alle tussenrekeningen word gevraagd bij de  Rabobank ontstaat tegenwerking maar als je niets te verbergen hebt verberg je ook niets. De Rabobank heeft meermalen aangegeven dat het ook voor de bank belangrijk is om de waarheid boven tafel te krijgen, dan zou je dus verwachten dat zij graag medewerking willen verlenen.

Alle bovenstaande stappen zijn wettelijk 25% van de bewijsvoering. Banken hebben zich geconformeerd aan het feit dat wanneer het aannemelijk is dat er iets niet klopt, dat ze op het eerste verzoek alle informatie moeten verstrekken. De memoriaalboeking van bijna €800.000,- bij een omzet van nog geen €2.000.000,- is zo’n reden.

De meeste mensen denken dat wanneer je als betaler en ontvanger de rekeningafschriften naast elkaar legt dat je dan 100% van het bewijs in handen hebt, helaas is dat maar 50% de helft van het bewijs.

 

 

Betaal transactie

 

Betalen                      Tussenrekening 1                    Tussenrekening 2             Ontvangen

 

€ 100,-                       € 100,-                                      € 100,-                              € 100,-

Zo moet het               Zo moet het                              Zo moet het                      Zo moet het

 

€ 100,-                       € 80,-                                        € 80,-                                € 100,-

Zo werkt het              Zo werkt het                              Zo werkt het                     Zo werkt het

 

 

 

VERHUIZING WINKEL NAAR INDUSTRIETERREIN

 

Verkoop bedrijfspand € 1.900.000,-.

Verkoop privéwoning €     525,000,-  Opbrengst  €2.425,000,-

 

Aankoop nieuwe pand  €    950.000,-

Verwervingskosten 6% €      57.000,-

Verbouwingskosten  €    950.000,-  Aankoop   €  1.957.000,--

 

Rest hyp bedrijfspand  €   922.500,--

Aflossingsboete ABN * €      22.500,--

Rest hyp privéwoning €    184.500,-- Totaal  €  1.129.500,--

 

Opbrengst panden  € 2.425.000,--

Aflossing Hypotheken  € 1.129.500,-- Opbrengst € 1.295.500,--

* Bij verkoop van onroerend goed is het ZEER ongebruikelijk dat er een aflossingsboete wordt gegeven indien dit toch plaatsvindt zou deze aan de akte gehecht moeten zijn en had de notaris deze apart in de akte moeten vermelden. Ook hebben wij meermaals verzocht om deze boete inzichtelijk te maken maar ook daar is geen gehoor aan gegeven.

 

Investering Industrieterrein € 1.957.000,--

Opbrengst  panden  € 1.295.000,-- Totaal  €    662.000,--

(Start Hypotheek exclusief  R.C.)

 

Wanneer er in ogenschouw wordt genomen dat de omzet in het eerste jaar 25% steeg en de huisvestingskosten aanzienlijk hadden moeten dalen was de verhuizing de enige en juiste beslissing.

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide