12) HOOFD INSOLVENTIE RABOBANK NEDERLAND

JOS VAN BLOKLAND

 

Al vrij snel nadat wij melding hadden gemaakt van de verhoging van de kostprijs van de omzet door onze accountant Maarten Jeroen den Boer voor een herfinanciering in 2009 verliepen de gesprekken met Rabobank NHN dermate stroef dat wij al snel in gesprek kwamen met mensen van Rabobank Nederland.

 

Jos van Blokland, hoofd insolventie Rabobank Nederland, stelde zich tijdens gesprekken al snel op het standpunt dat wanneer er onverhoopt fouten of misstanden zaten in ons dossier, dat deze hersteld en vergoed zouden worden. Dat was voor ons een geruststellende gedachte.

 

Na een aantal emotionele gesprekken te hebben gehad gaven we hem meerdere keren een boodschappenlijstje met concrete gesloten vragen waar hij antwoord op zou geven.

 

In een volgend gesprek zouden antwoorden worden verstrekt op onze vragen.

Het was teleurstellend dat telkens geen antwoorden op de vragen uit het vorige gesprek werden beantwoord.

 

Wanneer ik Jos van Blokland confronteerde met het feit dat hij geen antwoord had op onze gesloten vragen werden wij telkens bedreigd met een privé faillissement of een opzegging van de financiering.

 

Belangrijk is te vermelden dat hij naar eigen zeggen een bindend rapport door de hoogste hoogleraar van Nederland zou laten opstellen a €20.000,-.

 

Als medeopdrachtgever werden de voorwaarden schriftelijk vastgesteld die vervolgens ook door ons zijn ondertekend, ook zouden wij ons bij de uitkomst van het onderzoek neerleggen.

De Swaps / Derivaten en Boekjaar 2009 waren apart omschreven in de onderzoeksopdracht, dit omdat Boekjaar 2009 het enige jaar is geweest wat handmatig door ons was gecontroleerd.

Ondanks het forse prijskaartje van €20.000,- was er bij Blokland geen spoortje van teleurstelling zichtbaar dat in plaats van Boekjaar 2009, Boekjaar 2010 was gecontroleerd.

Ook werd er eenzijdig besloten dat de Swaps en Derivaten buiten de onderzoeksopdracht werden gehouden zonder dat met ons te overleggen.

 

Bij de presentatie bleek het bindende rapport geen bindend maar een adviserend rapport te zijn. Tijdens een gesprek waarin Blokland het vuur aan de schenen werd gezet door de vriendendienst onderzoeker, gaf hij toe dat het rapport helemaal niet bestond.

 

Op 19 september 2017 heeft er een laatste gesprek plaatsgevonden met Jos van Bokland, hoofd insolventie Rabobank Nederland. Ik heb daar in niet mis te verstane bewoordingen mijn standpunt toegelicht.

Na een email waarin hij terugblikte op het gesprek van 19 september 2017 gaf hij aan dat dit gesprek onder de maat was. Ik hem daarop gevraagd het standpunt van de Bank en het faillissement van ons bedrijf, waarbij volgens de Bank de schuld volledig bij ons lag, op papier te zetten.

Ook vroeg ik hem of hij er aan toe wilde voegen dat er bij de Rabobank uitsluitend betrouwbare mensen werkzaam zijn.

 

Je intimideert en bedreigd als organisatie ons nu al bijna acht jaar en helpt op geen enkele manier om onze administratie compleet te maken en geeft als reactie via de mail; Ik ga helemaal niets opschrijven’.

 

> Van: Jos.van.Blokland@rabobank.nl

> Datum: 5 oktober 2017 08:18:02 CEST

> Aan: Peter Moerbeek

> Onderwerp: Antw.:⁨ Reactie op jullie brief⁩

>

> Geachte heer Moerbeek,

>

> Uw houding en toon in onderstaand bericht (en daarbij roep ik ook ons laatste gesprek in herinnering) zijn en blijven onder de maat. Ik ga geen berichtjes opstellen en trek de conclusie dat u niet geinteresseerd bent hoe dit verder loopt. Ik zie geen alternatief dan het organiseren van een veiling.

>

> Met vriendelijke groet,

>

> mr. J.G.M.  van Blokland

> Accountmanager

> Financial Restructuring & Recovery

 

Van: Peter Moerbeek

Verzonden: maandag 2 oktober 2017 14:23

Aan: Blokland van, JGM (Jos)

Onderwerp: Re: Reactie op jullie brief

 

Meneer Blokland ,

 

Mijn adviseur is een dag na mijn thuiskomst opgenomen in het ziekenhuis ....

 

Hij zou me vanmorgen hebben gebeld direct na zijn ontslag dit is echter nog niet gebeurd !

 

Ik ben nu aan het werk ,

 

Kunt u voor mij een berichtje opstellen dat ik ons faillissement uitsluitend aan mijzelf te danken heb ? En dat er door uw organisatie geen fouten gemaakt zijn en zo en misschien dat u er ook nog ff in wilt zetten wat een keurig nette mensen jullie allemaal zijn ...

 

Ik zal na ontvangst per ommegaande uiterlijk komende vrijdag reageren ... !!!

 

En nee het is echt waar van die ziekenhuisopname ....

 

Mvg P

 

 

 

 

Ik denk dat kan worden vastgesteld dat indien er leugens op papier moeten worden gezet er toch een morele blokkade moet worden overwonnen waarmee ik wil zeggen dat zelfs een man als Jos van Blokland van de Rabobank in de basis minder onbetrouwbaar is als de organisatie waar hij voor werkt.

 

Het mag duidelijk zijn dat ik van mening ben dat de Rabobank als organisatie een gevaar is voor iedereen die met deze bank te maken heeft.

 

 

 

 

 

 

Wie niets te verbergen heeft, verbergt niets !

 

Wist u dat in het Esperanto het woord Rabo ‘roof’ betekent, wat een toeval.

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide