3) GEMANIPULEERDE REKENINGAFSCHRIFTEN

 

Door de vele onbeantwoorde vragen gesteld aan de Rabobank hielden wij alle opties open, ook kwamen wij in gesprek met een aantal Texelse ondernemers.

Eén van hen had gemanipuleerde afschriften, er was bij dit bedrijf zelfs sprake van een permanent negatief saldoverschil tot €80.000,-- per dag in aanmerking nemende dat wanneer het beginsaldo met daarbij de uitgaande en inkomende mutaties tot €80.000,- afweken ten opzichte van het eindsaldo.

 

Bekend met het feit dat een Renteswap een tegenrekening moet hebben is er dus ook bij ons sprake van gemanipuleerde rekeningafschriften ofschoon onze afschriften er ‘authentiek’ uitzagen.

 

Onze pin-aanslagen bedroegen in het boekjaar 2009 rond de €400.000,-- het kasstroom overzicht laat echter een negatief verschil zien van € 885.000,--. Conclusie; een niet naar behoren werkende pinautomaat. Dit was helaas niet het enige verschil, er was ook nog € 485.000,-- zoek. (zie hoofdstuk 6)

 

Zelf ben ik van mening dat dit de meest geraffineerde manier van frauderen is, via de tussenrekening van de bank(en) saldo laten wegvloeien.

 

Alle interbancaire afrekeningen gaan via de Nederlandse Bank. Dus elke bank heeft een rekening bij de Nederlandse Bank. Als de Rabobank namens een klant geld overmaakt naar een klant van de ING, dan gaat dat via de rekening die beide banken hebben bij DNB. Eens per etmaal vindt er een clearing plaats, dan worden alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld en wordt de rekening van de bank bij DNB gedebiteerd of gecrediteerd. Het geld gaat dus door sluizen heen.

Hoewel ik het niet helemaal zeker weet vermoed ik dat de Rabobank voor de interne verrekening ook op dezelfde manier met tussenrekeningen werkt omdat de regionale Rabobank juridisch zelfstandige eenheden zijn.

 

Samengevat; In het huidige betalingsverkeer is het zo geregeld dat een afschrijving van een rekening naar een tussenrekening gaat van een bank waarna deze vervolgens wordt overgeboekt naar de tussenrekening van de ontvangende bank en deze mutatie komt dan na 4 stappen op de rekening van de ontvanger of begunstigde terecht.

 

Alle 4 stappen zijn derhalve 25% van de bewijslast dat een betaling of overboeking correct plaatsvindt.

 

Uit onze administratie blijkt dat deze werkwijze de enige manier is om geld af te schrijven zonder dat dit voor de ontvanger zichtbaar is, of deze frauduleuze handeling wordt toegepast door de Rabobank is afhankelijk van de mogelijkheid van controle van de tussenrekeningen bij de bank.

 

Ofwel alle mutaties worden percentsgewijs enerzijds verzwaard en anderzijds afgeroomd.

 

Onderzoekers hebben vanwege de memoriaal boekingen van in totaal bijna €800.000,- in het boekjaar 2009 meerdere malen aan de bank kenbaar gemaakt dat zij de tussenrekeningen wilden controleren of alle mutaties dezelfde waarde hebben dus :

 

Rekening betaler €100,--

Tussenrekening bank afzender €100,

Tussenrekening bank begunstigde €100,-

Rekening begunstigde €100,-

 

En niet:

€ 100,-- € 80,-- € 80,-- € 100,--

want dan is er € 20,-- ofwel 20% verdwenen !!

 

Er is vanuit de Rabobank veel tegenwerking ontstaan na het stellen van vragen maar de weerstand bij het vragen naar informatie over de tussenrekeningen is het beste te vergelijken met windkracht 12.

 

Indien er een mogelijkheid zou zijn geweest om de tussenrekeningen bij de Rabobank te controleren dan hadden wij voor 100% kunnen vaststellen of aflossingen, telefonische overboekingen maar ook de pinautomaat daadwerkelijk voor 100% overeen kwamen met alle mutaties op de rekeningafschriften. Met deze mogelijkheid had de Rabobank zich kunnen vrijpleiten.

 

Via de tussenrekeningen van de bank is het dan een kwestie van afvinken van alle mutaties en controleren of de gegevens van de tussenrekeningen exact overeenkomen met de rekeningafschriften.

 

 

CONCLUSIE

 

Ondanks alle tv- en radio reclames over transparantie ten spijt, de Rabobank geeft niet thuis als het gaat om het compleet maken van het volledige bewijs dat betalingen of overboekingen op de juiste wijze zijn verwerkt.

Zolang er geen mogelijkheid is om de tussenrekeningen bij de Rabobank te controleren kan er sprake zijn van samenspanning en fraude.

 

Met de informatie van de tussenrekeningen in de hand zou je werkelijk alle mutaties kunnen nalopen en controleren of de ‘waarde’ van de mutaties exact met elkaar overeenkomen !

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide