2) GEMANIPULEERDE PINAUTOMATEN

 

Met de opkomst van het elektronisch betalen, het pinnen, werd ons bedrijf uitgerust met een elektronisch betaalsysteem, een PIN betaalautomaat.

In feite bestaat hét systeem niet: het is een serie van verbindingen die aan elkaar geschakeld zijn. Dit noemen we de betaalketen. Iedere schakel in die keten is van belang om de betaling tot stand te brengen, van de kassa naar de betaalautomaat, van de betaalautomaat naar de data communicatielijn, via deze lijn naar een transactie verwerker, vervolgens naar de bank van de pashouder voor autorisatie en ten slotte weer naar de betaalautomaat van de acceptant. Aan het einde van de dag gaat er zowel een bestand naar de bank van de acceptant als naar de bank van de pashouder voor de verwerking van de transactie.

 

Ongeveer een week na melding van de niet-kloppende financieringsaanvraag werden wij zonder afspraak geconfronteerd met een monteur die in onze meterkast een kabelaansluiting wilde veranderen. Ook ontvangen wij zonder overleg een nieuwe betaalautomaat, die wij uiteindelijk onder druk van de leverancier  die telkens telefonisch contact opnam met de nodige installatie problemen, laten aansluiten.

Het begon al aardig op samenspanning te lijken en het onbehagelijke gevoel werd niet alleen voor mij merkbaar. De monteur verzochten wij weg te gaan maar hij gaf aan dat hij alleen maar een draad wilde verwisselen. Wellicht een draadje van Internet naar ADSL, een installatie voorwaarde van alle betaaldienstverleners.

Vanwege grote tekorten motiveerde onze accountant MJ den Boer ons dat gepinde bedragen altijd direct op de rekening (het afschrift) kwam. De afdruk op een rekeningafschrift moet je hierbij wel scheiden van het daadwerkelijk ontvangen van geld.

 

Zonder overleg ontvingen wij een nieuwe pinautomaat die qua uiterlijk gelijk was aan de automaat die in de winkel werd gebruikt. Deze nieuwe automaat wilde men niet terugnemen. Telefonisch werden we dringend verzocht om de nieuwe automaat te laten aansluiten. Uiteindelijk zijn we gezwicht maar tijdens de installatie begreep de monteur niet hoe hij de pinautomaat moest aansluiten met als gevolg dat deze in het geheel niet meer werkte.

Diverse partijen die zich bekommerden om onze pinautomaat waren door slechts één melding aan onze bank (van de niet juiste financiering aanvraag) in actie gekomen. Die melding had tot op dat moment nog geen betrekking op onze pinautomaat maar dit terzijde.

 

PINAUTOMATEN

 

CCV, V-pay of Equens zijn tussenpartijen / betaaldienstverleners die betaal transacties verzorgen en bijschrijven op de bankafschriften. De betaaldienstverlener maakt het dagtotaal over naar de eigenaar van de pinautomaat met hun bankrekening als tegenrekening.

Het is vreemd dat jaren na de sluiting van ons bedrijf door de vriendendienst onderzoeker (hoofdstuk 11) en oud-bankier  Ad Broere werd aangegeven dat er altijd sprake moet zijn van een betaaldienstverlener.

 

De Rabobank, accountant en curator hebben ons nooit de vraag gesteld of de Pinautomaat wel klopte, waarschijnlijk omdat de Rabobank wist dat transacties via Pinautomaten altijd via een betaaldienstverlener moeten lopen.

Organisaties die zich bezig houden met de betaaldienstverlening hebben zich verenigd in Betaalvereniging Nederland. Deze vereniging hanteert strenge veiligheidsnormen (APSP afspraken) welke zijn omschreven op hun website www.betaalverenigingnederland.nl. Hierop zij tevens alle gangbare pin-automaten te vinden.

APSP = Acceptant Payment Service Provider is een tussenpersoon die bemiddelt tussen acceptanten (ondernemer of organisatie) en acquirers (een bank- of betaalinstelling)

 

 

CONCLUSIE

 

Ook van oud bankier Ad Broere en van de vriendendienst onderzoeker, (zie Hoofdstuk 11) hebben wij bevestigd gekregen dat een pinautomaat uitsluitend volgens de voorschriften functioneert wanneer er sprake is van een betaaldienstverlener (als tussenpartij) (APSP) zoals Equens, V Pay , CCV enz.

Het kasstroomoverzicht van boekjaar 2009 welke een negatief verschil laat zien van € 885.000,-- is mede tot stand gekomen door een niet correct werkende en verkeerd aangesloten pinautomaat. Het totaal - saldo van de pinaanslagen bedroeg ca. € 400.000,--

 

De Rabobank heeft zijn eigen betaaldienst verlener Equens (het voormalige Interpay), via een pinautomaat koppelen ze deze aan een ADSL aansluiting en wordt het dagtotaal van de pinaanslagen per dag betaald met Equens als tussenpartij. Omdat er sprake moet zijn van een betaaldienst als ontvanger van de pinbetalingen zou deze d.m.v. een tegenrekening als tussenpartij op het rekeningafschrift moeten worden afgedrukt incl. vermelding van een bankrekeningnummer.

 

Kortom Rabobank NHN is een concurrent geworden van de eigen betaaldienst Equens; ze leveren een eigen pinautomaat die is aangesloten op de rekeningafschriften, alleen het geld zelf glijdt voor een deel via een tussenrekening een andere kant op.

De Rabobank verkoopt pinautomaten waarvan zij suggereren dat deze direct is aangesloten op de bankrekening van de houder van de pinautomaat. Hiervan is echter geen sprake omdat betalingen net als bij betaaldienstverleners minimaal een dag later worden afgedrukt op het rekeningafschrift.

Ik heb het vermoeden dat ik niet de enige ben die in de val van de Rabobank NHN is gelopen.

 

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide