7) ERVARINGEN MET EN VRAGEN AAN DE RABOBANK

 

Omdat het onmogelijk voor ons is om alle voorvallen en uitspraken, gezien de lange looptijd. te behandelen hebben we uitsluitend de absolute dieptepunten beschreven.

 

CHINESE WALLS

De verzekeringsagenten van de Rabobank wisten af van een financieringsaanvraag en boden aan om slechts een paar maanden na de opening de waterschade mee te financieren. In de media wordt regelmatig gesproken over ‘Chinese Walls’  wat wil zeggen dat verschillende afdelingen van elkaar niet weten welke werkzaamheden ze uitvoeren, dat klopt niet.

 

BANKGEHEIM

Het bankgeheim bestaat niet bij Rabobank NHN. Een brief van onze advocaat, gericht aan de directie van de Rabobank NHN was dezelfde dag bekend bij onze ex-accountant MJ den Boer. Die sprak er inhoudelijk over tijdens de overdracht van de administratie met onze nieuwe accountant. Kortom, de directievoorzitter van Rabobank NHN, Ronald Bleeker, heeft de inhoud doorgebriefd aan accountant MJ den Boer. Vanwege het feit dat MJ den Boer werkelijk alle ins en outs kon benoemen, acht ik het waarschijnlijk dat hij een kopietje van de brief gegeven heeft aan MJ den Boer.

Toen ik kenbaar maakte dat de financieringsaanvraag in 2009 niet overeen kwam met de kostprijs van de omzet, (deze was met ca. € 145.000,-- verhoogd door onze toenmalige accountant MJ den Boer) werd deze op de hoogte gesteld van de inhoud van het gesprek door de toenmalige directievoorzitter van Rabobank NHN, Ronald Bleeker.

 

ZORGPLICHT

Op 23 December 2009 kwamen Marc Poldner en Lieuwe Koorn van de Rabobank  even langs om mij te complimenteren met het feit dat ik goed bezig was met o.a. projectinrichtingen. Ze hadden alle vertrouwen in mij als ondernemer (dit was slechts drie weken voor opzegging van de financiering).

Lieuwe Koorn belde tussen Kerst en Oud en Nieuw op om te zeggen dat we een goed jaar zouden hebben. De jaarrekeningen lieten echter een heel ander beeld zien, namelijk een verlies van € 375.000,- (vele malen slechter dan de branche).

 

Nadat ik een aantal keren bij de bank had aangegeven dat er geld weglekte zijn mijn schoonouders gebeld door Lieuwe Koorn, de accountmanager van Rabobank NHN, om hen sterkte te wensen met hun ‘overspannen’ schoonzoon, met mij dus. Toch nog een stukje zorgplicht vanuit de Rabobank ?

Bij een verlies van € 375.000,- in negen maanden komen er geen vragen vanuit de Rabobank en ze accepteren en financieren dus deze eenmalige kosten, nooit meer terugkomende kosten, incidentele kosten en opstartkosten, zoals werd uitgesproken door accountant MJ den Boer.

 

BANKIERS EED

Ha Ha Ha Ha Je geeft op geen enkele manier antwoord op gestelde vragen, je bedreigd en intimideert, liegt een onderzoeksrapport van €20.000,- bij elkaar. Dit is de manier waarop de Rabobank ons wil doen geloven dat ze een vertrouwenwekkende partij zijn.

 

CURATOR ARTHUR SWEENS

Onze curator uit Den Helder bleek voormalig lid van de Raad van Bestuur en tevens huisadvocaat te zijn van mijn Rabobank en was pas een maand weg bij de bank. De vragen die wij stelden hadden derhalve betrekking op de periode waarin hij lid was van de Raad van Bestuur van Rabobank NHN.

Ondanks een eigendomsvoorbehoud van een gashaard, eigendom van een Texelse Installateur, staat Curator Sweens toe dat de haard door de tijdelijke huurder van het pand word verkocht. Tevens geeft hij aan dat hij de huurder niet kent. De huurder zegt hem echter wel te kennen vanuit een eerder faillissement van het HSB in Den Helder.

 

In zijn laatste verslag schrijft Curator Sweens dat de vragen die wij hebben niet goed genoeg door ons zijn omschreven en hij ze derhalve niet begrijpt.

Een Curator is bij een faillissement verplicht onderzoek te doen naar de reden van het faillissement.

Deze curator had in mijn beleving de Rechtbank moeten informeren dat hij voor een langere periode een nevenfunctie had bekleed als lid van de Raad van Bestuur van Rabobank NHN waardoor zijn onpartijdigheid ter discussie zou komen te staan. Het lijkt mij raadzaam dat een curator nooit een nevenfunctie in het bestuur van een bank mag innemen omdat bij een faillissement een bank altijd een van de grootste schuldeisers is.

De opbrengst van de boedel (inventaris, voorraad, gereedschappen en  bedrijfswagens) is niet in mindering van de boedel gebracht, waar deze opbrengst is gebleven is niet te achterhalen.

 

BEDREIGINGEN EN INTIMIDATIES

 

ICT DESKUNDIGE

Een door de rechtbank aangewezen ICT deskundige wordt geïntimideerd als hij aangeeft dat hij de tussenrekeningen wil inzien om zodoende onze boekhouding te kunnen spiegelen.

 

DE VRIENDENDIENST ONDERZOEKER

Na bedreigingen van deze onderzoeker, volgens eigen zeggen door ‘de macht van Nederland’ heeft ook hij na ruim twee jaar onderzoek de handdoek in de ring gegooid.

 

ADVOCAAT 1

Doordat de muren torenhoog werden opgetrokken na melding van onze niet deugdelijke financieringsaanvraag besloten wij een advocaat te raadplegen die ons wilde helpen om antwoorden op onze vragen te krijgen.

Rabobank NL gaf aan dat de kosten van hun advocaten op ons zouden worden afgewikkeld indien wij langer zouden doorgaan met het stellen van vragen.

Tijdens een lijmpoging door een oud-bankier die tevens Registeraccountant was stelde Ronald Bleeker, directievoorzitter Rabobank NHN, ‘de brief van de advocaat gaat van tafel anders ga je direct failliet’.

 

ADVOCAAT 2

Heeft een document aangeboden van meer dan 40 pagina’s aan Rabobank NL met daarin vragen zoals grote kadastrale afwijkingen, welke niet beantwoord werden. In het evaluatiegesprek van dit rapport werd haar te verstaan gegeven ‘je mag niet met de pers praten en er is niets aan de hand’.

 

DE TEXELGROEP (een groep Texelse MKB ondernemers)

Na het afpoeieren van onze 2e advocaat werd door de Rabobank NL voorgesteld om individuele gesprekken met cliënten aan te gaan. In deze gesprekken stelde de Rabobank heel duidelijk dat het niet slim was om vragen te stellen omdat deze cliënten helemaal niet in de positie waren om vragen te stellen. De vragen van de advocaat bleven dan ook onbeantwoord. Ook werd één ondernemer bedreigd met een onmiddellijk faillissement indien hij nog langer met ons zou optrekken.

 

INTERN ONDERZOEK DOOR RABOBANK NL

Naar aanleiding van een gesprek tussen onze 2e advocaat en de Rabobank NL is overeen gekomen dat Rabobank NL een intern onderzoek zou laten plaatsvinden over de misstanden die waren geconstateerd bij Rabobank NHN.

Een onderzoek van Rabobank NL onder leiding van Gijs Hol is een "wassen neus" gebleken. Er is niet gezien dat;

-  Substantieel hogere inschrijvingen zijn gedaan ten opzichte van onderliggende hypotheken,

- Dat er pinautomaten aangesloten zijn op het internet zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de eigen betaal dienstverlener Equens.

- Dat er niet authentieke Renteswaps zijn verkocht op Texel.

 

ONDERZOEK ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE

Volgens Jos van Blokland van Rabobank NL heeft het onderzoeksrapport van Forensisch Registeraccountant Prof. Dr. Marcel Pheijffer € 20.000,- gekost, onder druk van de vriendendienst onderzoeker geeft hij toe dat dit rapport helemaal niet bestaat.

Zonder overleg werd een ’bindend onderzoek’ een ‘niet bindend onderzoek’ maar een adviserend onderzoek. Ook werd boekjaar 2010 in plaats van zoals afgesproken en omschreven boekjaar 2009 onderzocht. De Renteswaps welke uitdrukkelijk vermeld waren in de onderzoeksopdracht, werden overgelaten aan de AFM en ook dit werd vooraf niet met ons overlegd.

Zowel het Eerste als het Tweede Swapcontract voldoen niet aan alle wettelijke specifieke voorwaarden. Het Obligo (tegoed) van € 52.475,-- van het eerste Swapcontract is niet te traceren.

 

TRANSPARANTIE

Meerdere keren hebben wij verzocht om geluidsopnamen van telefonische betaal opdrachten alsook van ‘volgens afspraak’ overboekingen ter waarde van bij elkaar € 500.000,-, deze werden niet door de Rabobank verstrekt.

Een overboeking van rond de € 40.000,-- van Rabobank naar Rabobank nam enkele dagen in plaats van enkele minuten in beslag en werd op initiatief van de Rabobank zelf van rekening naar rekening gestuurd. Tot twee keer toe gebeurde dit en deze handeling werd bij navraag normaal gevonden.

Zoals in hoofdstuk 3 al weergegeven, worden meerdere keren telefonische overboekingen en betalingen gedaan met de omschrijving “conform afspraak”, maar daarvoor hebben wij nooit opdracht gegeven. Ondanks herhaaldelijke verzoeken kan de RABOBANK geen bewijzen overleggen middels geluidsopnames van de telefonische overboekingen.

Waarom krijgen wij geen antwoord op onze vraag wat de hypotheekschuld was op 31 december 2007 ? En waarom krijgen wij geen overzicht van de overbruggingsfinanciering die betrekking heeft op de verhuizing naar het industrieterrein.

Ook ontbreekt er een waarde van zo’n € 325.000,-- aan hypotheekpapieren maar de Rabobank blijft gewoon zwijgen.

 

Waarom geeft de bank geen inzicht, noch antwoord op de vragen die door meerdere advocaten zijn gesteld, maar dreigt dan met het opzeggen van het krediet en het verhalen van alle kosten die zij maken voor hun advocaten ?

Toen wij hadden besloten de deuren van onze winkel te sluiten en wij een briefje over de leugens over ons bedrijf op onze deuren plakten, kwam de volgende dag onze accountmanager Speciaal Beheer namens Rabobank NHN langs met de boodschap:  ‘als jullie morgen direct weer open gaan trekken wij € 500.000,-- van de hypotheek af !’

In de afgelopen 7 jaar is er vrijwel geen enkele vraag beantwoord en de enkele vragen die wel beantwoord werden bleken bezijden de waarheid te zijn. ‘Als je meewerkt zullen we je goed behandelen en wanneer je niet meewerkt zorgen we dat je privé ook een faillissement tegemoet kunt zien’ is ons meerdere keren te verstaan gegeven.

In vrijwel elk gesprek heb ik de Rabobank medewerkers geconfronteerd met hun onvermogen openheid van zaken te geven maar van transparantie was geen sprake.

 

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide