5) BOEKJAAR 2009 (hoe wordt het geld onttrokken)

 

Op basis van het dramatische resultaat over de eerste 9 maanden van 2009, namelijk een verlies van € 375.000,-, besluiten we zelf een controle uit te voeren op het gehele grootboek. (het jaar met de hoogste omzet ooit)

Alle boekingen in het grootboek zijn vervolgens handmatig afgeletterd wat wil zeggen dat wij bij iedere boeking in het grootboek de desbetreffende factuur hebben gezocht. Vervolgens bleek dat alle inboekingen overeen kwamen met het grootboek. Doordat wij geen discussie wilde krijgen of bovenstaande controle wel foutloos was verlopen hebben wij nog een extra controle uitgevoerd, hierbij hebben wij alle inkoopfacturen achter de desbetreffende verkoopfacturen geniet zodat wij ook nog een marge controle konden uitvoeren.

Als we deze controle vergelijken met de jaarrekening, dan is er een verschil in marge te constateren van 20% !!!

Deze marge hebben wij vervolgens laten narekenen door iemand die bereid is om onder ede te getuigen dat de door ons berekende jaarmarge exact overeen kwam met zijn bevindingen.

 

Wij hebben afgezien van één enkele boeking die wij in opdracht van accountant MJ den Boer moesten boeken (uitleg volgt hieronder) nooit vragen gehad over de kostenzijde.

 

De enige boeking waar alle Overheden, meerdere Accountants en Registeraccountants overheen lazen was een Memoriaal boeking welke wij in twaalf maandelijkse termijnen moesten inboeken ten laste van de voorraad van in totaal € 800.000,-. Achteraf gezien een belachelijke boeking zeker gezien het feit dat onze voorraad i.p.v. afnam met € 10.000,- toenam in het boekjaar 2009.

 

Door een Forensisch Registeraccountant is ons uitgelegd dat er in een grootboek geen boekingen mogen worden opgenomen indien er geen factuur / loonstrook of iets dergelijks van een boeking aanwezig is. Het is mij bekend dat er op Texel bedrijven zijn die bijvoorbeeld B.T.W. of kortingen in opdracht van accountant MJ den Boer boeken in het grootboek waardoor zij op een zelfde wijze ruimte creëren waardoor samenspannende partijen het geld laten verdwijnen.

 

Wanneer een kasstroom overzicht een negatief verschil laat zien van €885.000,- dan is het aannemelijk dat indien dit bedrag in één jaar ontbreekt dit bedrag hoogstwaarschijnlijk ook ontbreekt in voorgaande jaren indien de jaarrekeningen op elkaar aansluiten.

In 2009 laat accountant MJ den Boer onze administratrice in 12 maandelijkse termijnen van in totaal € 800.000,-- memoriaal boeken ten laste van de voorraad. Er was echter sprake van een relatief geringe voorraadtoename. Hierdoor was het voor ‘de bank’ of hun ‘medewerkers’ mogelijk om via de tussenrekeningen € 885.000,- over te boeken. Met de afboeking van de voorraad werd hetgeen er is onttrokken door onszelf (op verzoek van Accountant MJ den Boer) gecorrigeerd.

 

 

VRAGEN / OPMERKINGEN

 

Als er bedragen worden geboekt in het grootboek moet er altijd een factuur of rekeningafschrift van zijn. In 2009 alleen al werd voor ruim €800.000,- aan memoriaal boekingen ingeboekt door onze administratrice in opdracht van accountant MJ den Boer. Vragen over het waarom werden niet beantwoord.

Als aan alle verkopen van het jaar 2009 de benodigde inkoopfacturen worden vastgehecht ontstaat er een verschil in marge van 20% ten opzichte van de jaarrekening (bankrekening). Alle bedragen zijn zonder BTW van elkaar afgetrokken.  20% kwam overeen met bijna € 200.000,-, wanneer het debiteuren- en crediteurensaldo alsook de aanbetalingssaldi worden meegenomen dan komen we in totaal op een negatief verschil van  €885,000,-.

Buiten bovenstaand verschil bleek er nog iets mis te zijn. Bij controle van de ingeboekte verkoopfacturen werden er regelmatig factuurnummers overgeslagen die zo bleek naar afgesloten boekjaren waren door geboekt. Zodoende bleef er omzet buiten de jaarrekeningen. Het is niet waarschijnlijk dat deze boekingen zijn verricht door onze automatiseerder dit omdat deze alle medewerking verleende bij de vragen die wij stelden en de hulp die wij vroegen ook kregen. Accountant MJ den Boer echter geeft geen uitleg.

 

CONCLUSIE

 

Tijdens de controle of alle in- en verkoop facturen ook daadwerkelijk voorkwamen in het grootboek is duidelijk geworden dat er geen verschillen in voorkwamen.

 

Door achter iedere verkoopfactuur de desbetreffende inkoopfactuur te nieten konden wij de marge voor 100% zeker vaststellen.

 

Blijft over; De enige boeking die wij niet kunnen plaatsen is de memoriaalboeking van bijna € 800.000,- ten laste van de voorraad die wij in 12 maandelijkse termijnen moesten inboeken van accountant MJ den Boer.

 

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide