4) BANK BINNEN DE BANK GEVONDEN ?

 

Bij een hypotheek aanvraag mag conform de richtlijnen van de BIS-Bank (richtlijnen waar alle banken zich aan hebben geconformeerd) het basis hypotheekbedrag maximaal verhoogd worden met 25%, dit als zekerheid voor de bank bij eventuele aflossingsproblemen.

 

Bij de Rabobank op Texel worden hypotheek aanvragen ongevraagd verhoogd van bijvoorbeeld €250,000 naar €750,000 of hoger. Het exacte bedrag staat vermeld in de notarisakte. (is ook op te vragen bij het kadaster)

 

Het is vreemd zo’n hoge inschrijving, maar het hoeft niet te betekenen dat er voor het hele bedrag van de inschrijving ook geld is gecreëerd door de bank. Wel dat er een overdekking is genomen door de bank ten opzichte van de lening. Dit zou kunnen zijn gedaan om de risico gecorrigeerde bankbalans gunstiger voor te stellen en daardoor andere, ongedekte leningen te camoufleren. Er wordt in ieder geval een spelletje gespeeld, zoveel is wel duidelijk.

 

Een hypotheek staat op naam van de hypotheeknemer en is de daadwerkelijke schuld aan de bank, voor de bank is het bedrag dat in de akte staat dan bezit.

De verhoging wordt uiteraard niet helemaal door de hypotheeknemer gebruikt en zo ontstaat er vermoedelijk ruimte voor de Bank in liquide middelen.

 

Door deze handelwijze heeft men naar alle waarschijnlijkheid een Bank binnen een Bank gecreëerd.

 

Ook al worden hypotheekaktes gepasseerd bij de Notaris, dit is geen garantie dat deze daadwerkelijk worden ingeschreven in het Hypotheek register wat wettelijk wel verplicht is maar bovenal in het belang van de Bank is.

Tijdens controle van het Scheepsregister en het Kadaster is geconstateerd dat er schepen en huizen op Texel zijn waarvan de eigenaren wel hypotheeklasten betalen maar die niet staan ingeschreven in het Hypotheek- of Scheepsregister.

Ook zijn tal van absurd hoge inschrijvingen aangetroffen die de waarde van het onderpand ver te boven ging.

 

Als een lening wordt afgelost dan verdwijnt het ‘digitale’ geld. Anders zit het met de inschrijving, die loopt niet terug evenredig met de aflossingen. Echter wel het hypotheekrecht dat de bank kan uitoefenen. Dat is bijvoorbeeld niet de hoofdsom van de lening als de helft is afgelost. Voorbeeld; je hebt een hypotheek van oorspronkelijk een miljoen en daarop is de helft afgelost, dus nog 5 ton schuld. Als je dan in moeilijkheden zou komen dan kan de bank 5 ton opeisen door de verkoop van het onroerend goed PLUS rente en kosten. Met dat laatste wordt enorm gesjoemeld door banken, net als dat bij deurwaarders het geval is. Er wordt vaker een hogere hypothecaire inschrijving genomen om later ‘onder dezelfde paraplu’ nieuwe leningen te verstrekken.

 

 

CONCLUSIE

 

Wat zou de reden zijn waarom de Hypotheekinschrijvingen zo hoog zijn?

De bank heeft daar belang bij omdat de balanspositie hierdoor wordt versterkt zonder dat er voldoende onderpand voor is verstrekt. Op deze manier blaas je dus een bank op …

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide