15) AFSLUITING

 

Op 19 september 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden met Jos van Bokland, hoofd insolventie Rabobank Nederland. Dit gesprek heeft hij ‘als onder de maat’ ervaren zo schreef hij mij in een email. Ik sluit niet uit dat hij mijn bewoordingen: ‘In een echte democratie zaten jullie allemaal al lang in de gevangenis’ en ‘jullie menen keurige nette mensen te zijn, ikzelf denk dat ik met enorme psychopaten te maken heb’ als beledigend kan hebben ervaren.

 

Na de email waarin hij terugblikte op het gesprek heb ik hem gevraagd het standpunt van de Bank en het faillissement van ons bedrijf, waarbij volgens de Bank de schuld volledig bij ons lag, op papier te zetten.

Ook vroeg ik hem of hij er aan toe wilde voegen dat er bij de Rabobank uitsluitend betrouwbare mensen werkzaam zijn.

 

‘Je intimideert en bedreigd als organisatie ons nu al bijna acht jaar en helpt op geen enkele manier om onze administratie compleet te maken en geeft als reactie via de mail; Ik ga helemaal niets opschrijven’.

 

Ik denk dat kan worden vastgesteld dat indien er leugens op papier moeten worden gezet er toch een morele blokkade moet worden overwonnen waarmee ik wil zeggen dat zelfs een man als Jos van Blokland van de Rabobank in de basis minder onbetrouwbaar is als de organisatie waar hij voor werkt.

Het mag duidelijk zijn dat ik van mening ben dat de Rabobank als organisatie een gevaar is voor hardwerkende ondernemers.

 

Over ‘accountant’ Maarten Jeroen den Boer kan ik kort zijn, deze mijnheer moet worden berecht voor fraude en voor al het leed dat hij tot op de dag van vandaag aanricht in tal van ondernemingen.

Hij opereert uitsluitend voor eigen gewin, is corrupt, adviseert bedrijven met als enige doel er zelf beter van te worden.

 

Na ruim 8,5 jaar zijn wij tot de conclusie gekomen dat ‘recht’ niet bestaat.

De vele instanties die wij bezochten in onze reis naar antwoorden en gerechtigheid hebben ons diep teleurgesteld maar telkens ook de kracht gegeven om te blijven staan en niet te zwichten voor intimidaties, leugens en bedrog.

 

Dat is de les die we meenemen, de rest is gebakken lucht !

 

Menigmaal is mij door de heer Blokland (Rabo NL) te kennen gegeven dat wanneer ik netjes mee zou werken hij mij goed zou behandelen omwille van mijn kinderen.

Het enige wat had moeten gebeuren was openheid van zaken geven want leren wij onze kinderen niet allemaal dat eerlijkheid het langst duurt ?

 

 

 

 

Wie niets te verbergen heeft, verbergt niets !

 

Wist u dat in het Esperanto het woord Rabo ‘roof’ betekent, wat een toeval.