Den Burg, 25 april 2017

 

Mijn naam is Peter Moerbeek voormalig woninginrichter op Texel. Het navolgende relaas is mijn verhaal over ervaringen die ik heb opgedaan met mijn Rabobank en accountant Maarten Jeroen den Boer.

 

In 2014 ben ik, als 4e generatie van ons al meer dan 100 jaar bestaand familiebedrijf, geconfronteerd met het faillissement van ons bedrijf.

 

Als ondernemer ben je vooral bezig met ondernemen en ga je met een accountant en een bank een vertrouwensrelatie aan waarin zij bewaken dat de bedrijfsvoering en de ondernemersplannen voldoende draagkracht bevatten om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen.

 

Natuurlijk weet je als ondernemer dat er een risico bestaat dat het mis kan gaan, maar in mijn geval ben ik in de zoektocht naar antwoorden gaan inzien dat de werkelijke reden van mijn faillissement niet bij ons lag, maar dat ons bedrijf slachtoffer is geworden van systeemfraude, waarbij mijn Rabobank en accountant  M.J. den Boer zich ten koste van ons bedrijf hebben verrijkt.

Adviezen die vanuit een vertrouwensrelatie werden opgevolgd hebben geleid tot beëindiging van mijn al meer dan 100 jaar bestaand familiebedrijf.

 

Ondanks meerdere gesprekken met de Rabobank en de accountant, waarbij de emoties soms (te) hoog opliepen, diverse onderzoeken, aangifte bij de politie , contacten met lotgenoten, ervaar ik steeds meer dat mijn zoektocht naar antwoorden een hoog Don Quichot gehalte heeft en dat vragen bewust onbeantwoord zijn gebleven.

Hoewel beide partijen aantoonbaar onrechtmatige handelingen hebben verricht, blijven zij dit ontkennen en is er van enige zelfreflectie en/of daderschap totaal geen sprake.

 

Door mijn bevindingen in de openbaarheid te brengen hoop ik andere bedrijven te motiveren hun administratie te controleren zodat onregelmatigheden worden ontdekt en het weglekken van kapitaal inzichtelijk wordt en tevens geef ik hierbij gehoor aan de oproep van Wiebe Draijer, directievoorzitter Rabobank Nederland, zie onderstaand citaat:

 

13-10-2016 VNO-NCW Wiebe Draaijer

Iedere CEO moet zijn invloed gebruiken om iets bij te dragen aan de Maatschappij en moet moreel leiderschap tonen. Ook als je CEO bent van een Beursgenoteerd bedrijf met maar één succesfactor, namelijk aandeelhouderswaarde, dan nog is het je verantwoordelijkheid om het goede te doen. Dat gebeurt nog onvoldoende vind ik, terwijl dat meer dan ooit nodig is. Oude instituties nemen die taak niet meer voldoende op zich. De kerk heeft die stem nog nauwelijks. Politieke Partijen zijn voornamelijk met het politieke bedrijf bezig. Iemand, het bedrijfsleven, moet dan naar voren stappen en die taak op zich nemen.

Bovenstaand is hoe men naar buiten treed, wij hebben de praktijk ervaren ……

 

Indien er na het lezen van mijn ervaringen discussie ontstaat over de macht die banken zich hebben toegeëigend en of deze macht wel thuishoort bij banken die tenslotte een dienstverlenende taak hebben, dan is mijn verhaal zinvol geweest.

 

Peter Moerbeek

 

Hoofdstuk 1  Gemanipuleerde Renteswaps & Derivaten

Hoofdstuk 2  Gemanipuleerde pinautomaten

Hoofdstuk 3   Gemanipuleerde rekeningafschriften

Hoofdstuk 4   Bank binnen de Bank gevonden ?

Hoofdstuk 5  Boekjaar 2009 (hoe wordt het geld onttrokken)

Hoofdstuk 6  Fraude met Verzekeringen

Hoofdstuk 7  Ervaringen met en vragen aan de Rabobank

Hoofdstuk 8  Methodiek en Samenspanning

Hoofdstuk 9  Misstanden op Texel

Hoofdstuk 10  Afhankelijke onderzoeker

Hoofdstuk 11  Vriendendienst onderzoeker

Hoofdstuk 12 Hoofd insolventie Rabo NL, Jos van Blokland

Hoofdstuk 13 Mr Maarten Jeroen den Boer RA

Hoofdstuk 14 Betrokken personen en instanties

Hoofdstuk 15 Afsluiting

 

 

 

The only people who don’t want to disclose the truth are people with something to hide